Voorbeeld broncode: Het versturen van een formulier naar een e-mail adres...
<form method="POST" action="http://huizen.daxis.nl/cgi-bin/formmail.cgi"
name="formulier">     <input type="hidden" name="recipient" value="infodesk@daxis.nl" />     <input type="hidden" name="redirect"
value="http://huizen.daxis.nl/voorbeeld_01_vervolg.html" />     <input type="hidden" name="subject" value="Hier komt het onderwerp" />     <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">         <tbody>             <tr>                 <td>Tekstregel:</td>                 <td><input name="tekstregel" type="text" id="tekstregel" />
</td>             </tr>             <tr>                 <td>Radio-buttons:</td>                 <td><input name="keuze" type="radio" value="Ja" /> Ja<br />                 <input name="keuze" type="radio" value="Nee" /> Nee</td>             </tr>             <tr>                 <td>Select-box:</td>                 <td><select name="selectbox" id="selectbox">                 <option>Optie 1</option>                 <option>Optie 2</option>                 <option>Optie 3</option>                 <option>Optie 4</option>                 </select></td>             </tr>             <tr>                 <td>Tekstgebied:</td>                 <td><textarea name="tekstgebied" cols="40" rows="5"
id="tekstgebied"></textarea></td>             </tr>             <tr>                 <td>&nbsp;</td>                 <td><input name="Verzend" type="submit" id="Verzend"
value="Verzendknop" /></td>             </tr>         </tbody>     </table> </form>